BLOG Przełomowe Rozmowy ze Sobą i własnym doświadczeniem

ROZMOWY ZE SOBĄ

Jedną z form rozmów ze soba jest Self Coaching – to głęboka i specyficzna forma świadomego wspierania siebie.

To Relacja z samym sobą, która wydobywa wiele naturalnie posiadanych przez nas zasobów. Stwarza ona dostęp do takich informacji, myśli i relacji umysłu z ciałem, które zazwyczaj są poza zasięgiem Life czy Executive coachingu

To Umiejętność bycia świadomym tego, co do siebie mówimy

To Trenowanie samego siebie, to systematyczna refleksja nad własnymi zachowaniami w kontaktach z innymi ludźmi, która zazwyczaj owocuje licznymi wnioskami.