BLOG osobisty o rozmowach, które motywują i dają wewnętrzny spokój w trudnych sytuacjach
BLOG osobisty o rozmowach, które motywują i dają wewnętrzny spokój w trudnych sytuacjach

Oblicza SPOKOJU

OBLICZA SPOKOJU
Spokój to określenie jednego z podstawowych pragnień/motywatorów człowieka. Każdy z nas INACZEJ widzi i kojarzy swój własny Spokój i Ciszę

Strach i ryzyko dla niektórych są doświadczeniem przyjemnym i nie wszyscy w takim samym stopniu chcą go uniknąć. Sami regulujemy sobie ile bezpieczeństwa chcemy zaznawać

Pragnienie to wpływa na nasz stosunek do bezpieczeństwa, zagrożenia, przygody lub ryzyka finansowego

🌓 Ludzie o SILNYM PODSTAWOWYM PRAGNIENIU SPOKOJU, przywiązują dużą wagę do osobistego bezpieczeństwa. Często lękają się o rzeczy i są bardzo wrażliwi na ból fizyczny. Martwią się o pieniądze, swój związek, pracę, zdrowie, przyszłość.
Typowe dla nich cechy osobowości to strachliwość, niepokojenie się, ostrożność, nieśmiałość skłonność do zamartwiania się

🌓 Ludzie o SŁABYM PODSTAWOWYM PRAGNIENIU SPOKOJU to osoby chętnie podejmujące ryzyko i wychodzące naprzeciwko ekscytującym doświadczeniom. Bywają nieustraszeni, często też znakomicie radzą sobie ze stresem. Niekiedy świadomie narażają się na niebezpieczeństwo. Ich cechy osobowości, które na tej bazie są zbudowane to odwaga, spokój, śmiałość, luz, chęć przygód

Podałam dwie skrajności, a przecież jest cała paleta odczuć pomiędzy nimi

#PoznajSiebie