Badania Analizy Rozmowy Zaufania, Psychoedukacja, Coaching i Mentoring na Przełomach życiowych
Badania Analizy Rozmowy Zaufania, Psychoedukacja, Coaching i Mentoring na Przełomach życiowych

Profil Inteligencje Wielorakie

Profil Podstawowy – Badanie Inteligencji Wielorakiej – czas całkowity sesji 2 godziny, może być podzielony na części.

Inteligencja wieloraka to teoria opracowana na początku lat 80. XX wieku przez Howarda Gardnera, amerykańskiego psychologa, neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Bostońskiego, doktora Honoris Causa.

Twórca teorii Wielorakich Inteligencji, amerykański psycholog, dodaje do podstawowej definicji „inteligencji”, mierzonej poprzez testy IQ, swoje osiem typów.

TEST – Z odpowiedzi na 112 pytań określona zostanie indywidualna, dynamiczna i wielopłaszczyznowa inteligencja, wykraczająca poza zdolności lingwistyczno-logiczne, które tradycyjnie testujemy i oceniamy w nauczaniu.

  • ostatnio dodana inteligencja – egzystencjalna – duchowa

 

Tu można zapytać i  zamówić test

 

 

Więcej możesz przeczytać W kategorii Obszary Inteligencji