Badania Analizy Rozmowy Zaufania, Psychoedukacja, Coaching i Mentoring na Przełomach życiowych
Badania Analizy Rozmowy Zaufania, Psychoedukacja, Coaching i Mentoring na Przełomach życiowych

Mentoring TAO Zaangażowania

Mentoring może dotyczyć 3 obszarów życia: osobistego, rodzinnego i zawodowego.

Tematy, wchodzące w skład każdego procesu:

  1. Narzędzia wsparcia – analizy, badania, rozmowy zaufania
  2. Zasady Wsparcia Naturalnego w Pierwszej Pomocy Psychologicznej
  3. Wdrożenie zaangażowania w swoje życie – Uczestnictwo w modelu 50/50

Zaangażowanie osobiste

  • Zrozumienia i wdrożenia u Siebie procesu zaangażowania i wsparcia siebie w czasie trudnych chwil w dłuższym czasie. Dotyczy przełomów życiowych, kryzysów psychologicznych, uzależnień.

Zaangażowanie w relacjach rodzinnych

  • Procesy oraz psychoedukacja dla rodziców chcących znać zasady wsparcia dla siebie i bliskich

Zaangażowanie zawodowe