BLOG o rozmowach i historiach które dają wewnętrzny spokój i odkrywają motywację w trudnych sytuacjach
BLOG o rozmowach i historiach które dają wewnętrzny spokój i odkrywają motywację w trudnych sytuacjach

Oblicza AKCEPTACJI

Potrzeba Akceptacji to jedno z 16 Powszechnych Pragnień – by nie być krytykowanym i odrzuconym, lecz by być Uznanym za to, Kim Jesteśmy.

Każdy z nas w innym stopniu potrzebuje Akceptacji i Uznania
❓Czy znamy Siebie? Czy znamy innych wokoło nas?
❓Skąd wiemy, jakiego Uznania potrzebujemy?

–  Akceptacji ze strony niektórych osób potrzebujemy bardziej niż od innych. Najprostsze pytanie, które możemy sobie zadać to, Czyja krytyka zaboli nas najmocniej?
– Akceptacja wzmacnia w nas Pragnienie Życia
– Pragniemy Akceptacji w sposób naturalny
– W Akceptacji nie chodzi o nic innego, oprócz niej samej – nie chodzi o zaspokojenie miłości własnej (narcyzm), ani o redukcję poczucia winy, ani też o radzenie sobie z traumami z dzieciństwa.

🌓SILNE PODSTAWOWE PRAGNIENIE AKCEPTACJI u osób, powoduje, że często są wrażliwe, często rani je krytyka ze strony innych. Niekiedy uważają, że mogą być uznane za gorsze.
Na tym podłożu, bardzo łatwo mogą wyrosnąć cechy osobowości takie jak, powątpiewanie w siebie, niezdecydowanie lub pesymizm

🌓SŁABE PODSTAWOWE PRAGNIENIE AKCEPTACJI u osób, powoduje, że są spokojne emocjonalnie i optymistyczne. Konstruktywnie podchodzą do krytyki, odrzucenia. Nie potrzebują uznania od innych. Można je określić przez cechy takie jak śmiałość, optymizm, ufność

#16Pragnień
#PoznajSiebie
#AnalizaMotywacyjna