BLOG o rozmowach i historiach które dają wewnętrzny spokój i odkrywają motywację w trudnych sytuacjach
BLOG o rozmowach i historiach które dają wewnętrzny spokój i odkrywają motywację w trudnych sytuacjach

Oblicza NIEZALEŻNOŚCI

Niezależność, to kolejne z 16, Wewnętrzne Pragnienie – Samodzielności.
Zaspokojenie tego pragnienia daje radość osobistej wolności, niezaspokojenie go – poczucie nacisku
Każdy z nas INACZEJ  je zaspokaja

Na przykład autonomiczny Lider, rodzic, czy menedżer, pracownik – podejmują decyzje samodzielnie, podczas, gdy osoba współpracująca – szuka konsensusu

Dwa bieguny:

🌓Ludzie o SILNYM PODSTAWOWYM PRAGNIENIU NIEZALEŻNOŚCI nie lubią być zależni od innych. Czasami bardzo ważne jest dla nich, aby coś zostało zrobione tak, jak oni chcą, albo wcale. Nie zawsze sa skłonni do współpracy lub ustępstw. W ocenie innych ludzi lub sytuacji, kierują się logiką, prezentując racjonalne naukowe podejście. Typowe dla nich cechy osobowości to autonomia, niezależność, samodzielność, a niekiedy upór, duma, unikanie sytuacji naładowanych emocjonalnie

🌓Ludzie o SŁABYM PODSTAWOWYM PRAGNIENIU NIEZALEŻNOŚCI Cenią sobie wsparcie, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji. Nie lubią demonstrowania indywidualności. W swoich ocenach często polegają na intuicji. Niekiedy poszukują doświadczeń mistycznych, takich jak Jedność Świadomości, Przepływ. Typowe dla nich cechy osobowości to pokora, poleganie na innych, emocjonalność

#PoznajSiebie
#AnalizaMotywacyjna