BLOG o rozmowach i historiach które dają wewnętrzny spokój i odkrywają motywację w trudnych sytuacjach
BLOG o rozmowach i historiach które dają wewnętrzny spokój i odkrywają motywację w trudnych sytuacjach
Oblicza władzy

Oblicza WŁADZY

WŁADZA – potrzeba wywierania wpływu

❤Pragnienie władzy to jeden z 16 motywatorów działania zgodnie z własną wolą. Zaspokojenie tego pragnienia daje radość z własnej skuteczności, poczucia kompetencji, podczas gdy niezaspokojenie, rodzi poczucie żalu, a niekiedy też upokorzenia. To, w jaki sposób wywieramy wpływ i do jakiego stopnia, dzieje się pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami, które w maksymalnej odsłonie mogą stanowić zamiast wsparcia – kłopot.

🌓Wpływ poprzez narzucanie i dominację – Ludzie o SILNYM PODSTAWOWYM PRAGNIENIU WŁADZY, lubią panować nad każdą sytuacją i przejmować rolę przywódców. Często udzielają rad. Typowe dla nich cechy, to ambicja, śmiałość, pracowitość, determinacja, koncentracja na celu.

🌓Wpływ poprzez współpracę – Ludzie o SŁABYM PODSTAWOWYM PRAGNIENIU WŁADZY – nie lubią narzucać innym swojej woli. Zwykle pozwalają, aby sprawy toczyły się własnym trybem i nie próbują na nie wpływać. Nie lubią przyjmować na siebie ról przywódczych, kierować innymi, czy udzielać rad. Zachowują dystans do swojej kariery, pracy, duże znaczenie nadają życiu osobistemu. Typowe dla nich cechy to wyrozumiałość, niewybredność, chęć współdziałania.

Żadna skrajność nie jest korzystna. A jak sądzisz, co jest Ci bliższe?

PoznajSiebie

16Pragnień