Badania Analizy Rozmowy Zaufania, Psychoedukacja, Coaching i Mentoring na Przełomach życiowych
Badania Analizy Rozmowy Zaufania, Psychoedukacja, Coaching i Mentoring na Przełomach życiowych

Teleporady Psychoedukacja

Teleporada to rozmowa online, telefoniczna, trwająca  do 45  minut. Jest płatna. Dotyczy krótkiej rozmowy związanej z psychoedukacją, krótkiego, podstawowego tematu do poznania, rozpoznania lub poszerzenia informacji, aby potem móc sobie lepiej samodzielnie wdrożyć jako wiedzę w swoje życie.

Psychoedukacja w kryzysach, uzależnieniach jest niezbędnym elementem, gdyż samodzielne poszukiwania, przy ograniczonym dostępie do zasobów własnych, są często niemożliwe i długotrwałe oraz mało skuteczne. A z kolei dla osób w labiryntach życiowych – konieczne, gdy się pogubiły i chcą wyjść zanim opadna całkiem z sił.

Teleporady nie są sesjami terapeutycznymi, coachingiem, czy też mentoringiem.

Polecam Pakiet czterech teleporad psychoedukacyjnych – ze zniżką

ZAMÓW