Badania Analizy Rozmowy Zaufania, Psychoedukacja, Coaching i Mentoring na Przełomach życiowych
Badania Analizy Rozmowy Zaufania, Psychoedukacja, Coaching i Mentoring na Przełomach życiowych

MOJE DOŚWIADCZENIA

Moje tematy to m.in.:

 1. Trudne sytuacje osobiste, związane z niemożnością zobaczenia, co zrobić w danej sytuacji,
 2. Kryzysy psychologiczne, związane z nagłymi zmianami, stratami, chronicznym stresem, przedłużającymi się naciskami, toksycznością, strata pracy itp.
 3. Wypalenia życiowe i zawodowe, Uzależnienia
 4. Konflikty w relacjach rodzinnych, partnerskich zawodowych
 5. Konflikty w zespołach w pracy, czy w biznesie

Moje doświadczenie to m.in.:

 • Analizy indywidualne i relacyjne z użyciem Profilowania HUMAN DESIGN
 • Analizy indywidualne z użyciem Kwestionariusza Wewnętrznej Motywacji – RMP – Reiss Motivation Profile
 • Analizy zespołowe/rodzinne z użyciem Kwestionariusza Wewnętrznej Motywacji – RMP – Reiss Motivation Profile
 • Praca z wewnętrznym wypaleniem zawodowym i życiowym, z użyciem RMP i innych narzędzi psychologicznych i terapeutycznych.
 • Konsultacje biznesowe dotyczące współpracy z ludźmi oraz współpracy partnerskiej w biznesie. Sama też aktywnie współpracuję z partnerami
 • Indywidualne Sesje, również  telefonicznych rozmów zaufania w zakresie psychoedukacji i Coachingu Kryzysowego w biznesie
 • 2011 – współpraca z Polskim Centrum Edukacji przy projekcie UE „ Kształtowanie kompetencji menadżera” -prowadzenie 320 godzin coachingu dla przedsiębiorców.

http://kompetencje.pl.edu.pl/6/coaching/ dla przedsiębiorców i menedżerów

 • 2010 r. współpraca z OPUS ( Centrum rozwoju inicjatyw obywatelskich ) – ponad 200 godzin coachingu – doradztwa – biznesplany, strategie powstawania i prowadzenia małych firm,
 • 2009-2010 pomysłodawca i Menedżer Projektu EFS dla młodzieży – Projekt rozwoju przedsiębiorczości wdrażany w 2010 r.
 • 2009  – Wspólpraca i organizacja grupy trenerskiej w regionie łodzkim dla Projektu Geniusz – Szybka nauka dla młodzieży
 • Od 1998 – 2009 – organizacja, wdrożenie i opieka nad projektem ubezpieczenia grupowego dla pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej – pełnomocnik Rektora PŁ. (ponad 1000 godzin doradztwa dla 3000 pracowników i 20000 studentów)
 • szkolenia dla PTE PKO/Handlowy według projektu opracowanego z GSI Grupa Speakers International oraz prowadzenie szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych z zakresu m. in. – reformy emerytalnej, motywacji, technik sprzedaży i komunikacji oraz obsługi klienta.